Zápis do MŠ


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, PETROVICE, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2020/2021

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy, které se v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.


Termín konání zápisu:

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání využiji celé období od 2. května do 16. května 2021. Je totiž možné, že někteří zákonní zástupci budou mít v době konání zápisu nařízenou karanténu či izolaci, stejně jako nelze vyloučit, že bude např. omezen provoz naší mateřské školy.


Podání žádosti:

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy (udd66um),

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.) ms@ms-petrovice.cz

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu), Mateřská škola, Petrovice, okres Ústí nad Orlicí, Petrovice 64, 563 01 Lanškroun

− osobním podáním ve škole (termín osobního podání je 11.05.2021 od 8:30 do 11:00 nebo od 13:00 do 15:30)


Informace k přílohám žádosti 
  • kopie rodného listu dítěte

  • doložení řádného očkování dítěte

(Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.)

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.

V případě dotazů volejte: 730 516 850.

Žádost o přijetí do mateřské školy je možné stáhnout na webových stránkách školy: https://www.ms-petrovice.cz/dokumenty-ke-stazeni , případně je možné po domluvě vyzvednout v mateřské škole.


 Mgr. Eva Řeháková

ředitelka mateřské školy


Kde nás najdete

Adresa školky

Petrovice 64
563 01 Petrovice
okr. Ústí nad Orlicí

Mapa školky


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.