Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování


 • Je stanovena ředitelkou MŠ na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku nebo  jsou zákonní zástupci s výší seznámeni na první třídní schůzce.
 • V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku je zákonný zástupce seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte.
 • Vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
 • Úplata za předškolní vzdělávání v souladu s §123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) je stanovena ve výši 250 Kč za jedno dítě měsíčně.
 • Úplata za školní stravování se provádí v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. a vyhlášky č. 463/2011 Sb. o školním stravování a podle §4 odst. 1-2 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, výše úplaty se utvoří v souladu s určenou výší finančního normativu a věkovou skupinou strávníků, dítě, které dovrší v období od 1.9. do 31.8. 7 let, má nárok na stravu.

Věkové skupiny dětí od 3-10 let

 • úplata za dítě 3-6 let je 45 Kč na den
 • úplata za dítě 7-10 let je 48 Kč na den


 • Pokud dítě dochází po obědě, dostane svačinu v ceně odpolední svačiny ( Kč) s sebou domů.
 • V rámci pitného režimu mají děti po celou dobu svého pobytu v MŠ k dispozici nápoje (ovocné čaje, vitamínové nápoje a ovocné šťávy).
 • Upozornění: dojde-li během roku ke zdražení potravin, MŠ si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na výše uvedené vyhlášky, přeplatek za stravné (při absenci dítěte v MŠ) je použit v následujícím měsíci, o přeplatku je snížena platba na stávající měsíc, přeplatky za absenci při ukončení docházky do MŠ se vracejí zákonným zástupcům.
 • Úplata za stravování se vybírá v hotovosti v určených termínech vždy k 5. dni příslušného kalendářního měsíce, úplatu hradí zákonný zástupce vedoucí školního jídelny paní Miluši Klekarové, všechny záležitosti ohledně stravování vyřizuje rodič s vedoucí školní jídelny.
 • Úplata za předškolní vzdělávání se vybírá v hotovosti k 5. dní příslušného kalendářeního měsíce, nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, úplatu hradí zákonný zástupce paní učitelce Miluši Klekarové, za dítě, které bylo přijato k předškolnímu vzdělávání a nastoupení až během roku, platí zákonný zástupce úplatu sníženou na 100 Kč do té doby, než nastoupí k předškolnímu vzdělávání.
 • Úplata za stravování a úplata za předškolní vzdělávání se nyní platí bezhotovostně na účet Mateřské školy, Petrovice, okres Ústí nad Orlicí: 27-8769720257/0100 vždy k 15. dni příslušného kalendářního měsíce.
 • Nepřítomnost dítěte v MŠ jsou zákonní zástupci povinni oznámit MŠ neprodleně. Předem známou nepřítomnost omlouvají zákonní zástupci předem. Dítě, které nenastoupí do MŠ, se odhlašuje v pondělí nejpozději do 8:00 a v ostatních pracovních dnech do 7:00. V případě, že dítě není odhlášené den předem, nebo ráno nejpozději do 8:00 nebo 7:00, zákonní zástupci na příslušný den stravné hradí a mohou si oběd vyzvednout v MŠ. Více ve vnitřním řádě školní jídelny.

Kde nás najdete

Adresa školky

Petrovice 64
563 01 Petrovice
okr. Ústí nad Orlicí

Mapa školky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.