Seznam registračních čísel

Č. j.: MSP/2024/10

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy, Petrovice, okres Ústí nad Orlicí, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 34, zákona č.561/2004 Sb., o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla, že: vyhovuje žádosti o přijetí do předškolního vzdělávání v Mateřské škole, Petrovice, okres Ústí nad Orlicí, od školního roku 2024/2025 u dětí s těmito registračními čísly:

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

O d ů v o d n ě n í :

         Vzhledem k tomu, že byly splněny zákonné požadavky stanovené § 34 školského zákona (zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění), § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, byla splněna stanovená kritéria v souladu s vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a zákonnými zástupci bylo požádáno  o  zápis dítěte k docházce do mateřské školy, rozhodla jsem o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 Mgr. Eva Řeháková

ředitelka mateřské školy

Petrovice 24.05.2024


Kde nás najdete

Adresa školky

Petrovice 64
563 01 Petrovice
okr. Ústí nad Orlicí

Mapa školky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.