Leták - přípravná třída

PRO KOHO JE URČENA PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

● pro děti, které dosáhly šeti let od září do prosince daného školního roku,
● pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky,
● pro děti s odkladem školní docházky

RODIČE, KTEŘÍ ROZHODUJÍ O SVÉM DÍTĚTI mohou:

1. nechat své dítě v MŠ,
2. zapsat dítě k základní školní docházce.

● Obě možnosti nesou v sobě určitá rizika:

DÍTĚ NASTOUPÍ DO ŠKOLY:

● nezvládá požadavky na něho kladené - díky svým oslabeným schopnostem,
● neúspěch - příčina nezájmu, která může vést až k negativnímu přístupu k celoživotnímu vzdělávání

CO TO PRO DÍTĚ MŮŽE ZNAMENAT, KDYŽ ZŮSTANE V MŠ:

● zklamání - nemůže pokračovat se svými kamarády do školy,
● pochybnost o svých schopnostech, MŮŽE SI ZAČÍT myslet, že je s ním něco v nepořádku, že selhalo,
● nezájem o vzdělávání v MŠ, nechce zůstat s malými dětmi,
UŽ BYL PŘEDŠKOLÁK, BYL TEN NEJCHYTŘEJŠÍ v MŠ,
● ztráta motivace, zájmu o činnosti, které již mohlo prožít v loňském školním roce (může vést k “zlobení” ),
● děti kolem šestého roku jsou motivované se učit, když se motivace ztratí, těžko se znovu hledá.

● Ani jedna z cest není pro předškolní dítě ideální!

DŮVOD ZALOŽENÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:

● skupina dětí již přesahuje MŠ, ale není na vzdělávání v základní škole připravena,
● přípravná třída je vhodným mezistupněm mezi MŠ a ZŠ,
● žádná škola v našem mikroregionumezi stupeň vzdělání neposkytuje,
● do přípravné třídy mohou rodiče přihlásit dítě, i přestože byli u zápisu v jiné škole,
● při veškerých činnostech je přihlíženo k  jeho schopnostem,
● adaptace na budoucí školní prostředí je bez obtíží

● zřídit mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním,
● tato třída v mikroregionu CHYBÍ,
● rodiče nechtějí dát dítě předčasně do školy, ale ani ho nechtějí nechat další rok ve školce,
● přípravná třída je pro ně dobrým kompromisem

● výuka probíhá v blocích podle RVP MŠ - předškolní vzdělávání,
● velkou výhodou je malý počet žáků, nejvýše 15,
● vzdělávání v přípravné třídě se nezapočítává  do základní povinné školní docházky

CO JE TO PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

● umožňuje dětem s různými specifickými a vývojovými problémy hravou a motivující formou vyrovnat jejich
vzdělávací šance a rozvíjet jejich osobnost,
● pedagogická péče je postavena na zvýšeném individuálním přístupu k jednotlivým dětem,
● hledání cesty, která může vést dítě k podání lepšího výkonu

VÝHODY PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

● usnadnění přechodu z mateřské školy na 1. stupeň základní školy,
● stimulační cvičení a změna podmínek může přispět k podání lepšího výkonu dítěte,        
● dopolední výuka,
● děti se neklasifikují,
● nabídka školní družiny,
● vzdělávání ve třídě je bezplatné

CO NABÍZÍME DĚTEM A JEJICH RODIČŮM

● KVALIFIKOVANOU PANÍ UČITELKU s velkými ZKUŠENOSTMI,
● SAMOSTATNOU TŘÍDU,
● SNAHU poskytnout každému dítěti takovou podporu a pomoc, aby dosáhlo maxima svých individuálních možností,
● INDIVIDUÁLNÍ PÉČI,
● stravování ve školní jídelně,
● odpoledne školní družinu, účast na výchovně vzdělávacích akcích,
● LOGOPEDICKOU PÉČI,
● GRAFOMOTORIKA, KTERÁ MÁ SMYSL - STIMULAČNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY A DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU

● rozvoj motorických schopností s využitím keramické dílny, školní kuchyňky a robotických stavebnic,
● rozvoj tělesné zdatnosti a obratnosti (tělocvična, školní hřiště, plavání, lyžování),
● práce na PC, počátky anglického jazyka


Kde nás najdete

Adresa školky

Petrovice 64
563 01 Petrovice
okr. Ústí nad Orlicí

Mapa školky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.